Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

DEUTSCH - ENGLISH - MAGYAR
  
 
SPOLOČNOSŤ BÉLU KÉLERA (SBK)
  
Spoločnosť Bélu Kélera je organizáciou, v ktorej sa jej členovia združujú za účelom oživovania hudobného odkazu huslistu dirigenta a hudobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera. Základným cieľom činnosti Spoločnosti Bélu Kélera je prezentácia hudobného odkazu Bélu Kélera na vedeckých podujatiach a v odborných publikáciách organizovanie koncertných podujatí s prezentáciou hudobných diel Bélu Kélera rozširovanie hudobného odkazu Bélu Kélera medzi širokú verejnosť prostredníctvom nových edícií notových materiálov a nových zvukových nahrávok.
 
SPRÁVNA RADA SBK
 
                      

     RNDr. Peter Bubák       Prof. Irena Medňanská      MgA. Pavel Burdych
   generálny riaditeľ SBK        výkonný riaditeľ SBK        umelecký riaditeľ SBK

KONTAKT:

Spoločnosť Bélu Kélera, o.z.
RNDr. Peter Bubák, štatutárny zástupca
Komenského 22
08501 Bardejov
IČO: 42384028
DIČ: 2120228583
bankové spojenie: Fio banka
č. účtu: SK33 8330 0000 0025 0070 3828
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
e-mail: bubak.peter@gmail.com

 

 

Spoločnosť Bélu Kélera je prijímateľom 2 % z dane
  

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
3. Vyberte prijímateľa na rok 2017 - Spoločnosť Bélu Kélera, Komenského 22, 08501 Bardejov, IČO: 42384028
4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Predvyplnené formuláre na stiahnutie...

Spoločnosť Bélu Kélera na Facebooku: