Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

DEUTSCH - ENGLISH - MAGYAR
   
  
9. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
 
 
Nedeľa, 24. júna 2018, 19:00 - Stará synagóga, Bardejov
 
SLOVENSKÁ A ČESKÁ
PIESŇOVÁ TVORBA
  
Marianna Pilárová - soprán
Jakub Tolaš - barytón 
Marie Horáčková - klavír
 
 
 
Marianna Pillárová je rodáčkou z Bardejova. Študovala na konzervatóriach v Košiciach a Ostrave. VŠMU v Bratislave absolvovala v úlohe Liu v Pucciniho Turandot, ktorú stvárnila na scéne opery Moravsko-sliezského národného divadla v Ostrave, kde pôsobí dodnes. Široko sa uplatnila ako Mozartovská speváčka, je často obsadzovaná do opier Bedřicha Smetanu a tiež aj do najpopulárnejších talianskych opier. Uplatnila sa aj v klasickej operete. Spolupracuje s FBM v Zlíne a s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. So súborom Virtuosi di Praga sa predstavila aj v rodnom Bardejove. Koncertne vystúpila v Japonsku, USA, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Vyučuje operný spev na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave.

Jakub Tolaš študoval spev najprv u svojho otca - sólistu ostravskej opery, neskôr u Zdeňky Divákovej. Prvý sólový angažmán získal v Štátnom divadle v Ústí nad Labem. Tam tiež začal štúdium u Jitky Švábovej. Po ukončení základnej vojenskej služby získal angažmán v Štátnom divadle v Ostrave, kde zotrval šesť sezón. Potom odišiel do Sliezskeho divadla v Opave a v rokoch 2002-2011 bol sólistom Janáčkovej opery NDB.

Marie Horáčková je absolventkou Inštitútu pre umelecké štúdia Ostravskej univerzity v obore Hra na klavír. Vyučuje hru na klavír a korepetíciu na speváckom a hereckom oddelení Janáčkovho konzervatória v Ostrave. Koncertne sprevádza spevákov a zbory v Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a Bosne.

Utorok, 3. júla 2018, 19:00 - Historická radnica, Bardejov

 SKLADBY SLOVENSKÝCH AUTOROV
PRE DVOJE HUSLE A KLAVÍR

Andrea Astrabová - husle
Branislav Lelák - husle
Zuzana Udičová - klavír

Andrea Astrabová a Zuzana Udičová Branislav Lelák
 
PROGRAM:
 
Dezider Kardoš - Bagately, op.18
Béla Kéler - Ungarische Idylle Nr. 1, op. 134
Béla Kéler - Come palpita il mio cor, op. 61
Béla Kéler - Ungarische Idylle Nr. 2, op. 134
Béla Kéler - Debreczeni Emlék, op. 26
Béla Kéler - Ungarische Idylle Nr. 3, op. 134
Béla Kéler - Schlummerlied, op. 10
Béla Kéler - Die beiden Kunstbrüder 
  
Andrea Astrabová je rodáčka z Bardejova bývajúca v Snine. V súčasnosti je študentkou Konzervatória Timonova v Košiciach u Petra Sklenku a Karola Petrócziho. Účinkovanie a úspechy: laureátka súťažnej prehliadky hry na husliach vo Svidníku (2009), zlaté pásmo na celoštátnej husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici (2010, 2012, 2014, 2015), zlaté pásmo na súťaži Schneiderova Trnava (2010), laureátka súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach (2011), finalistka Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala Talents for Europe (2012, 2013), 2. miesto v súťaži Husľové talenty - Festival Ivana Ballu (2013), sólové recitály na Kultúrnom lete Bélu Kélera (2013, 2014, 2015), hosť na Medzinárodnom hudobnom festivale PONTES 2013 s Virtuosi Quartet Praha (2013), sólistka orchestra konzervatória Timonova v Košiciach v Dome umenia v Košiciach (2014), sólistka Štátnej filharmónie Košice v programe "Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi" v Dome umenia v Košiciach (2015, 2016).
 
Zuzana Udičová sa narodila vo Vranove nad Topľou, kde navštevovala Základnú umeleckú školu. V štúdiu hry na klavír pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede Melánie Hermanovej a Ivety Čisárikovej, ktoré ukončila s titulom „Najlepší absolvent". Zároveň sa aktívne venovala komornej hre v klavírnom duu v triede Anny Ličkovej a v klavírnom triu v triede Milana Červenáka. Od roku 2008 študovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Paulechovej - Niederdorfer. Po ukončení štúdia jej bola udelená Cena dekana za umeleckú reprezentáciu školy. Premiérovo uviedla niekoľko diel mladých slovenských skladateľov a uskutočnila nahrávky pre rozhlas. V roku 2011 získala na celoslovenskej súťaži Musica Slovaca čestné uznanie a o rok neskôr na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora (Hanuš Domanský - Bagately). V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach.   

 

Piatok, 20. júla 2018, 19:00 - Kostol sv. Žofie, Zborov
Piatok, 27. júla 2018, 19:00 - Radničné námestie, Bardejov

ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO
Pavel Burdych - husle & Zuzana Berešová - klavír

 

PROGRAM:

BÉLA KÉLER

Ungarische Lustspiel-Ouverture, op.108
Tempete et calme
Österreich-Ungarn Walzer, op. 91
Erinnerung an Bartfeld, op. 31

JOZEF GREŠÁK - Morceau I. (pouze ve Zborově)

LADISLAV KUPKOVIČ

Doppelmarsch G dur
Armenische Lieder aus Garin
Compliment
Talisman
Souvenir

Československé komorné duo založili na brnenskej Janáčkovej akadémii múzických umení v roku 2004 český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Obidvaja umelci sú pravidelnými hosťami hudobných festivalov v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku. Často koncertujú vo svetových metropolách - Rím, Paríž, Viedeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Belehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Každoročne pripravujú aktuálne projekty k jubileám významných skladateľov. V roku 2008 pripravili v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave k "Storočnici" Eugena Suchoňa 18 koncertov z jeho tvorby. Interpretovali ich na Slovensku, v Prahe na Slovenskom inštitúte a aj na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 2011 prezentovali v rámci jubilea 130 rokov Mikuláša Schneidra-Trnavského jeho tvorbu na turné po Južnej Kórei s vrcholným koncertom v Soule. Na českých pódiách pripomínali poslucháčom 170 rokov od narodenia Antonína Dvořáka. V roku 2012 sa venovali nedožitým 80. narodeninám Iľju Zeljenku. S týmto programom hosťovali aj na Slovenskom inštitúte v Budapešti. V tom istom roku vyšlo v edícii Českého rozhlasu debutové CD Československého komorného dua i so skladbami dvoch slovenských autorov Petra Machajdíka a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Tieto diela zaradila do svojho vysielania rozhlasová stanica Rádio Devín. V roku 2013 boli Berešová s Burdychom prizvaný Spoločnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského k realizácii hudobného projektu „Karol Elbert - neznámy známy." V roku 2014 sa pripojili k projektu Rok českej hudby, ktorý zakončili koncertom v Centre Bohuslava Martinů v Poličke. V roku 2015 koncertovali najčastejšie na nemeckých pódiách s programom k výročiu Roberta Schumanna. V roku 2016 nahrali s podporou Fondu na podporu umenia kompaktné disky s hudbou slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča a významného bardejovského rodáka Bélu Kélera. Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu. Viac na stránkach - www.komorniduo.com .

 

   Utorok, 31. júla 2018, 19:00 - Evanjelický kostol, Bardejov
Streda, 1. augusta 2018, 16:00 - Kolonáda, Bardejovské Kúpele
   
SYMFONICKÝ ORCHESTER DUNAKESZI
  
Dirigent: Farkas Pál
 Sólista: Pavel Burdych, husle

Symfonický orchester Dunakeszi (Dunakeszi Szimfonikus Zenekar) vznikol v roku 1984. Od roku 1994 je jeho šéfdirigentom dirigentom a riaditeľom Pál Farkas. Od roku 2005 je podporovaný ministerstvom kultúrneho dedičstva a samosprávou Vác a Dunakeszi. Orchester uskutočňuje približne 100 koncertov ročne v Maďarsku, najmä v Štátnej opere v Budapešti, ako aj v Nemecku, Rusku, Gruzínsku, Mexiku a Izraeli.

Pál Farkas získal hudobné vzdelanie v maďarských mestách Vác, Nyíregyháza, Eger a Budapešť v odboroch hra na husle, spev a dirigovanie. 23 rokov pôsobí ako šéfdirigent Symfonického orchestra Vác a Budakeszi. Svetoznámym sa stal prostredníctvom televíznej operetnej show Inter-Operett a hudobnej show Zoltána Mágu. Sériu koncertov pod názvom Grosse Wiener Neujahrskonzert dirigoval v Nemecku, Dánsku, Izraely, Rusku, Gruzínsku, v Mexicu a Ecuádore. Venuje sa predovšetkým opere, operete, muzikálu, ako i filmovej hudbe.

Pavel Burdych je známy najmä ako člen Československého komorného dua, ktoré založil na brnianskej JAMU v roku 2004 so slovenskou pianistkou Zuzanou Berešovou. Obidvaja umelci sú pravidelnými hosťami hudobných festivalov v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku. Často koncertujú vo svetových metropolách - Rím, Paríž, Viedeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Belehrad, Budapešť, Peking, Praha, Bratislava. Každoročne pripravujú aktuálne projekty k jubileám významných skladateľov. V roku 2016 nahrali s podporou Fondu na podporu umenia CD s hudbou Ladislava Kupkoviča a Bélu Kélera. Na rok 2018 sa Československé komorné duo stalo rezidenčným súborom zahraničných diplomatických misií Českej a Slovenskej republiky pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia vzniku Českej a Slovenskej republiky. Burdych je v súčasnosti interným doktorandom Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa vo svojej dizertačnej práci zaoberá pramenným výskumom a digitálnym prepisom autografov Idylických hudobných obrazov Karpaty a Alpy Bélu Kélera.

 

Piatok, 3. augusta 2018, 19:30 - Hotel Astória, Bardejovské Kúpele

KLAVÍRNY RECITÁL

Maroš Klátik - klavír

 
 
Maroš Klátik je absolventom Konzervatória v Bratislave, magisterského štúdia na JAMU v Brne a doktorandského štúdia na bratislavskej VŠMU. Sólisticky spolupracoval s Moravskou filharmóniou Olomouc, Filharmóniou Bohuslava Martinů, Západočeským symfonickým orchestrom Mariánske Lázně a SKO Bohdana Warchala. Koncertoval v krajinách Európy, USA a Ázie. V oblasti komornej hry spolupracuje s viacerými interpretmi. Ako sólista a komorný hráč účinkoval na viacerých hudobných festivaloch (Janáčkov festival Brno, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas - Litva, Chopin festival Gaming - Rakúsko, EPTA). Je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba. V roku 2013 bol hosťom festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2014 vydal svoje prvé CD, na ktorom prezentuje hudbu slovenskych autorov Vladimíra Godára a Martina Burlasa. Pedagogicky pôsobí na JAMU v Brne, Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU. 
 

Koncerty slovom sprevádza Mária Čupová

Vstupné je v interiéroch Bardejovských Kúpelov 2 €,
na ostatné koncerty je dobrovoľné.

9. Kultúrne leto Bélu Kélera z verejných zdrojov podporilo
Mesto Bardejov a Fond na podporu umenia.


Archív:

  8. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

7. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

6. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

5. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

Spoločnosť Bélu Kélera na Facebooku: