Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

DEUTSCH - ENGLISH - MAGYAR
   
  
7. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
 
7. Kultúrne leto Bélu Kélera
  
 
Utorok 21. júna 2016, 20:00 - Bazilika minor sv. Egídia, Bardejov

Marianna Pillárová - soprán

Marie Horáčková - klavír

Marianna Pillárová je rodáčkou z Bardejova. Študovala na konzervatóriach v Košiciach a Ostrave u Elišky Pappovej. VŠMU v Bratislave v triede Hany Štolfovej Bandovej absolvovala v úlohe Liu v Pucciniho Turandot, ktorú stvárnila na scéne opery Moravsko-sliezského národného divadla v Ostrave, kde pôsobí dodnes. Široko sa uplatnila ako Mozartovská speváčka. Ešte na VŠMU naštudovala part Vitelie v korunovačnej opere La Clemensa di Tito a Elvíru v Donovi Giovannim. Nasledovala Papagena z Čarovnej Flauty, Zerlina z Dona Giovanniho, ako i Despina z Cosi fan tutte. Nechýba ani sopránové sólo v Requiem. Je obsadzovaná veľa do českých opier. Zo Smetanových opier to bola najprv Barča z Hubičky, Marienka z Predanej nevesty, Jitka z Dalibora, Karolína z dvoch vdov a posledne Katuška z Čertovej steny. Rada spievala rolu Terinky v Dvořákovej opere Jakobín. V Gréckych pašiách Bohuslava Martinů bola Léniom, v jeho opere Mirandolína stvárnila Ortensiu. V najpopulárnejších talianskych operách mala tiež viacero príležitostí. Bola Elvírou v Rossiniho Talianke v Alžíri, Adinou v Nápoji lásky Gaetana Donizettiho, bola skvelou Violettou vo Verdiho Traviate a Gildou v Rigolettovi. K Pucciniho Liu pribudli Musetta v Bohéme a Lisette v Lastovičke, ako i kontesa Oľga Sukarev v Giordanovej Fedore. Mala veľmi rada titulný part opery Sneguročka od ruského skladateľa Nikolaja Rímskeho-Korsakova. Uplatnila sa aj v klasickej operete. Spomeňme úlohu poštárky Kristy v Zellerovom Vtáčnikovi, roztopašnú Aninu v Straussovej Noci v Benátkach, alebo Dianu v Offenbachovom Orfeovi v podsvetí. Spolupracuje s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, so súborom Virtuosi di Praga sa predstavila aj v rodnom Bardejove. Koncertne vystúpila v Japonsku, USA, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Vyučuje operný spev na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave.

Marie Horáčková je absolventkou Inštitútu pre umelecké štúdia Ostravskej univerzity v obore Hra na klavír, u Eleny Gilels. Vyučuje hru na klavír a korepetíciu na speváckom a hereckom oddelení Janáčkovho konzervatória v Ostrave. Získala ocenenia za klavírny sprievod na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave a na medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Koncertne sprevádza spevákov a zbory v Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a Bosne. V posledných rokoch spolupracuje so študentmi operného spevu na Michiganskej univerzite v USA a korepetuje na speváckych kurzoch na zámku Náměsť nad Oslavou.

Marianna Pilláová  Marie Horáčková 

 „MOJIM RODÁKOM A PRIATEĽOM"

Johann Pachelbel - Kánon D dur
Georg Friedrich Händel - ária „O hätt´ ich Jubals Harf" z oratória Joshua, HWV 64
Antonín Dvořák - Biblické piesne (výber)
Fryderyk Chopin - Etuda č. 3 E dur, op. 10
Béla Kéler - Ach najmilšia, keď som pri Tebe, op. 103
Béla Kéler - Uspávanka, op. 10
Béla Kéler - Bez Teba
Béla Kéler - Mesačná pieseň
Béla Kéler - Tulácka pieseň
Mikuláš Schneider-Trnavský - Drobné kvety (výber)
Johann Sebastian Bach - Siciliana ze Sonáty Es dur, BWV 1031
Giulio Caccini - Ave Maria
Wolfgag Amadeus Mozart - „Alleluja" z moteta Exsultate, jubilate KV 165

Mariannna Pilárová Marianna Pillárová

Marianna Pillárová

Foto: (c) Ján Marhulík

 

Sobota, 25. júna 2016, 20:00 - Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, Bardejov
Nedeľa, 26. júna 2016, 15:00 - Kolonáda, Bardejovské Kúpele

DEBRECÍNSKY SYMFONICKÝ ORCHESTER LÝRA
 
Dirigent: József Balogh
 
 

Sólisti: Ildikó Versánszky
a Zoltán Herczegfalvi - husle
 
 
"Z BARDEJOVA DO DEBRECÍNA"

Zoltán Kodály - Intermezzo
Béla Kéler - Ladies Polka, op. 29
Jakab Pazeller - Spomienka na Herkulove Kúpele, op. 124
Béla Kéler - Spomienka na Debrecín, op. 26
František Drdla - Suvenír
Béla Kéler - Návrat vojaka, op. 81
Franz Lehár - Zlato a striebro, op. 79
Béla Kéler - Csokonayho predohra, op. 139
Béla Kéler - Rozlúčka s Dolnou zemou, op. 134/1
Ferenc Erkel - Palotás z opery Ladislav Hunyadi

Foto: (c) Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar

Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar

Foto: (c) Ján Marhulík

 

Štvrtok, 7. júla 2016, 19:30 - Hotel Astória, Bardejovské Kúpele
Štvrtok, 14. júla 2016, 19:00 - Historická radnica, Bardejov

Andrea Astrabová - husle
 Lea Hudzíková - soprán
Zuzana Slivková - klavír
 
Andrea Astrabová - rodáčka z Bardejova bývajúca v Snine. V súčasnosti je študentkou Konzervatória Timonova v Košiciach u Petra Sklenku a Karola Petrócziho. Účinkovanie a úspechy: laureátka súťažnej prehliadky hry na husliach vo Svidníku (2009), zlaté pásmo na celoštátnej husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici (2010, 2012, 2014, 2015), zlaté pásmo na súťaži Schneiderova Trnava (2010), laureátka súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach (2011), finalistka Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala Talents for Europe (2012, 2013), 2. miesto v súťaži Husľové talenty - Festival Ivana Ballu (2013), sólové recitály na Kultúrnom lete Bélu Kélera (2013, 2014, 2015), hosť na Medzinárodnom hudobnom festivale PONTES 2013 s Virtuosi Quartet Praha (2013), sólistka orchestra konzervatória Timonova v Košiciach v Dome umenia v Košiciach (2014), sólistka Štátnej filharmónie Košice v programe "Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi" v Dome umenia v Košiciach (2015, 2016).
  
Lea Hudzíková sa narodila v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2013 študuje na Konzervatóriu Timonova v Košiciach operný spev u Michaely Várady. Pravidelne sa zúčastňuje speváckych súťaží ako sú Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábloch (2013, 3. miesto), Súťaž študentov konzervatórií SR (2015, 2.miesto) a Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (2015, 2.miesto). V roku 2016 v jej podaní odzneli v Slovenskom rozhlase piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského. 
 
Zuzana Slivková sa narodila vo Vranove nad Topľou, kde navštevovala Základnú umeleckú školu. V štúdiu hry na klavír pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede Melánie Hermanovej a Ivety Čisárikovej, ktoré ukončila s titulom „Najlepší absolvent". Zároveň sa aktívne venovala komornej hre v klavírnom duu v triede Anny Ličkovej a v klavírnom triu v triede Milana Červenáka. Od roku 2008 študovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Paulechovej - Niederdorfer. Po ukončení štúdia jej bola udelená Cena dekana za umeleckú reprezentáciu školy. Premiérovo uviedla niekoľko diel mladých slovenských skladateľov a uskutočnila nahrávky pre rozhlas. V roku 2011 získala na celoslovenskej súťaži Musica Slovaca čestné uznanie a o rok neskôr na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora (Hanuš Domanský - Bagately). V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach.

Zuzana Udičová a Andrea Astrabová
 
Lea Hudzíková

"POD TALIANSKYM MODRÝM NEBOM"

Béla Kéler

Sempre crescendo Galopp, Op.119
Uhorská veseloherná predohra /
Ungarische Lustspiel-Ouverture, Op.108
Mesačná pieseň / Mondlied
Mercur Galop, Op. 86
Zostanem Tvoj / Ich bleibe Dein
Pod talianskym modrým nebom /
Unter italiens blauem Himmel
Medzi Calais a Wiesbadenom /
Entre Calais et Wiesbaden, Grand Galop, Op.105
Uspávanka / Schlummerlied, Op. 10
Spomienka na Bardejov /
Erinnerung an Bartfeld, Op. 31

 

 Piatok, 22. júla 2016, 19:00 - Kostol sv. Žofie, Zborov

ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO

Pavel Burdych - husle & Zuzana Berešová - klavír

Československé komorné duo založili na brnenskej Janáčkovej akadémii múzických umení v roku 2004 český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Obidvaja umelci sú pravidelnými hosťami hudobných fes-tivalov v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku. Často koncertujú vo svetových metropolách - Rím, Paríž, Viedeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Belehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Každoročne pripravujú aktuálne pro-jekty k jubileám významných skladateľov. V roku 2008 pripravili v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave k "Storočnici" Eugena Suchoňa 18 koncertov z jeho tvorby. Interpretovali ich na Slovensku, v Prahe na Slovenskom inštitúte a aj na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 2011 prezentovali v rámci jubilea 130 rokov Mikuláša Schneidra-Trnavského jeho tvorbu na turné po Južnej Kórei s vrcholným koncertom v Soule. Na českých pódiách pripomínali poslucháčom 170 rokov od narodenia Antonína Dvořáka. V roku 2012 sa venovali nedožitým 80. narodeninám Iľju Zeljenku. S týmto programom hosťovali aj na Slovenskom inštitúte v Budapešti. V tom istom roku vyšlo v edícii Českého rozhlasu debutové CD Československého komorného dua i so skladbami dvoch slovenských autorov Petra Machajdíka a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Tieto diela zaradila do svojho vysielania rozhlasová stanica Rádio Devín. V roku 2013 boli Berešová s Burdychom prizvaný Spoločnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského k realizácii hudobného projektu „Karol Elbert - neznámy známy." V roku 2014 sa pripojili k projektu Rok českej hudby, ktorý zakončili koncertom v Centre Bohuslava Martinů v Poličke. V roku 2015 koncertovali najčastejšie na nemeckých pódiách s programom k výročiu Roberta Schumanna. V roku 2016 pripravilo komorné duo autorský koncert z diel Ladislava Kupkoviča k jeho nastávajúcemu životnému jubileu. Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu. Viac na stránkach - www.komorniduo.com . 

 

„OTVORENIE CHRÁMU"

Koncert sa koná pri príležitosti prezentácie novej sochy Bélu Kélera

Slávnostná predohra / Jubiläumsfeier. Fest-Ouverture, Op. 132
Valčík nemeckej duše / Deutsches Gemüthsleben, Op. 88
Rákoczyho predohra / Rákóczy Ouverture, Op. 76
Na krásnom Rýne spomínam na Teba / Am schönen Rhein gedenkich dein, Op. 83
Komická predohra / Ouverture comique, Op. 74
Rákúsko-uhorský valčík / Österreich-Ungarn Walzer, Op. 91
Talianská divadelná predohra / Italienische Schauspiel-ouverture, Op. 131
Spomienka na Bardejov / Erinnerung an Bartfeld, Op. 31 

Foto: (c) Ahoj Bardejov a Prešovské noviny, Korzár

 

 

Štvrtok, 28. júla 2016, 19:30 - Hotel Astória, Bardejovské Kúpele
Piatok, 29. júla 2016, 20:00 - Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, Bardejov 

SÚBORNÉ PREDVEDENIE PREDOHIER BÉLU KÉLERA 

 
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO
Pavel Burdych - husle & Zuzana Berešová - klavír
 
 
KLAVÍRNE DUO
Lucia Berešová & Adam Brutovský
 
KLAVÍRNE DUO
Klaudia Kosmeľová & Mária Farkašová
 
Pavel Burdych & Zuzana Berešová
 
 Lucia Berešová & Adam Brutovský
  
Klaudia Kosmeľová Mária Farkašová
  
Lucia Berešová - rodáčka z obce Pavlovce nad Uhom sa hudbe venuje už od detstva. Klavírny odbor absolvovala na konzervatóriu v Košiciach v triede Anny Ličkovej. V štúdiu hry na klavír pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Ivana Gajana. Pravidelne sa zúčastňuje na interpretačných klavírnych kurzoch. Počas štúdii na konzervatóriu spolupracovala aj so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2012 vystúpila v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Forfest Czech Republic v Kroměříži, o rok neskôr sa stala semifinalistkou medzinárodnej súťaže Pianista 2013 v Prahe. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Akademii Muzycnej v Krakowe v klavírnej triede Ewy Bukojemskej. V roku 2013 uviedla obnovenú premiéru 3. klavírnej sonáty Karola Elberta v Slovenskom národnom múzeu a v repríze aj na Trnavskej hudobnej jari 2014.

Adam Brutovský sa hre na klavíri venuje od mala, najprv ako žiak ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade v triede Perly Dankovej, po maturitnej skúške na bilingválnej sekcii Gymnázia UDT v Poprade ako študent VŠMU v Bratislave v klavírnej triede Daniela Buranovského, kde absolvoval bakalárske a magisterské štúdium. Už ako žiak ZUŠ pravidelne účinkoval na rôznych hudobných podujatiach a festivaloch (Festival W. Pirchnera v Hall in Tirol) a stal sa laureátom viacerých súťaží (Mladý klavirista 2005, Festival I. Ballu 2007). Zúčastnil sa viackrát medzinárodných klavírnych kurzov v Prahe (2006) a vo Viedni (2004, 2005, 2006, 2007). V roku 2008 mu bol v rámci súťažného programu CEF udelený grant a titul Talent Novej Európy. Ako študent VŠMU vystúpil na festivale Hammerklavier (2011) a zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov v Bratislave (2010-2013) a Eisenstadte (2011). V roku 2014 odohral v Poprade v rámci Popradskej hudobnej jari klavírny recitál.
 
Mária Farkašová sa hre na klavíri venuje od ôsmich rokov. Klavírnu hru študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Petra Čermana a Ivety Sabovej. V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore Hra na klavíri u Františka Perglera. Už počas štúdia sa v spolupráci so študentmi rôznych hudobných odborov venovala komornej hre.

Klaudia Kosmeľová študovala hru na klavíri na žilinskom konzervatóriu u Dariny Andrejkovej a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Daniely Varínskej a Jordany Palovičovej. V rámci programu Erasmus absolvovala študijný pobyt na Akademii Muzycznej v Krakowe, kde pokračovala v štúdiu hry na klavíri u Romany Podsadeckej-Ostafil. Bola členkou mnohých komorných zoskupení, zameriavajúcich sa hlavne na hudbu súčasných skladateľov. V súčasnosti pôsobí ako korepetítor Opery SND v Bratislave a naďalej sa venuje sólovej a komornej hre.

 Béla Kéler
  
Veseloherná predohra / Lustspiel-Ouverture, Op. 73
Slávnostná predohra / Jubiläumsfeier. Fest-Ouverture, Op. 132
Romantická predohra / Ouverture romantique, Op. 75
Rákoczyho predohra / Rákóczy Ouverture, Op. 76
Uhorská koncertná predohra / Ungarische Konzert-Ouverture, Op. 136
Komická predohra / Ouverture comique, Op. 74
Vysvätenie chrámu / Die Tempelweihe. Fest Ouverture, Op. 95
Talianska divadelná predohra / Italienische Schauspiel-ouverture, Op. 131
Španielska veseloherná predohra / Spanische Lustspiel-Ouverture, Op. 137
Csokonayho preohra / Csokonay Ouverture, Op. 139
Uhorská veseloherná predohra / Ungarische Lustspiel-Ouverture, Op. 108
Francúzska veseloherná predohra / Französische Lustspiel-Ouverture, Op. 111
 
Foto: (c) Ján Marhulík
 
 

  
 

Projekt 7. Kultúrne leto Bélu Kélera finančně podporilo Mesto Bardejov

Archív:

6. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

5. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

Spoločnosť Bélu Kélera na Facebooku: