Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

Béla Kéler - Spoločnosť Bélu Kélera

DEUTSCH - ENGLISH - MAGYAR
   
  
8. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
 
  
 
   

Utorok, 11. júla 2017, 16:30 - Radničné námestie 41, Bardejov
 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
 
Slávnostné otvorenie 8. Kultúrneho leta Bélu Kélera
  
Odhalenie sochy Bélu Kélera pred rodným domom skladateľa
a prezentácia nového CD Valčíky Bélu Kélera pre husle a klavír.
 
 

 
Streda, 12. júla 2017, 19:00 - Stará synagóga, Bardejov
 
PIESŇOVÝ RECITÁL

Hana Friedová - soprán
Xénia Jarová - klavír
 
 
Hana Friedová získala magisterské a doktorandské vzdelanie na VŠMU u Hany Štolfovej-Bandovej. Je držiteľkou viacerých laureátskych titulov zo speváckych súťaží - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina, Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka. Účinkovala v rade medzinárodných projektov pod taktovkami uznávaných dirigentských osobností - Sir Neville Marriner, Enoch zu Guttenberg, Christoph Eschenbach, Libor Pešek, Zdeněk Mácal. Spievala na zahraničných turné v Európe, Japonsku i Brazílii, na pódiu BHS (v Händlovom oratóriu Mesiáš), bola sólistkou v komorných a oratoriálnych dielach baroka, klasicizmu (Haydn, Hummel), naštudovala a uviedla viacero premiér súčasných slovenských skladateľov a od r. 2006 účinkovala aj v Opere SND.
 
Xénia Jarová absolvovala Církevné konzervatórium v Bratislave. Na Vysokej škole múzických umení študovala hru na klavíri pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. V súčasnosti je internou doktorandkou Katedry klávesových nástrojov VŠMU, kde pracuje na dizertačnej práci venovanej Robertovi Schumannovi a realizuje cyklus koncertov Komorný Schumann zameraný na uvedenie kompletného klavírneho komorného diela R. Schumanna. So sólovým a s komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Českej republike, Poľsku a na Ukrajine. V roku 2011 založila s kontrabasistom Filipom Jarom komorný súbor Sperger Duo.
 
Program:
 
Béla Kéler
Ach Liebste wenn ich bey Dir bin
Ein Ton aus deiner Kehle, Op.9
Schlummerlied, Op.10

Eugen Suchoň
Jako si Janíčku...
Ty Kúty, ty Kúty
Nechodzívaj šuhajku
Z jednej strany Moravy

Ján Cikker
Sadaj slnko, sadaj
Kopala studienku

Mikuláš Schneider-Trnavský
Uspávanka
V našom dvore na javore
Nesadaj slávičku
Nad kolískou

Alexander Moyzes
Dvanásť ľudových piesní zo Šariša, op. 9
Ej, do lenči
Keď vojaček narukoval
Pod bučkom
Pošol by ja do vas
Bili še cigáni
Ponižej Fričovec
Bože moj
Ej, nepi, koňu, vodu
Či to tota
Štyri huši šare
Čka še mi
Mila moja

Béla Kéler
Come palpita il mio cor, Op.61

Piatok, 21. júla 2017, 19:30 - Kostol sv. Žofie, Zborov
Utorok, 25. júla 2017, 19:00 - Historická radnica, Bardejov

KOMORNÝ KONCERT

Andrea Astrabová - husle
  Lea Hudzíková - soprán
Filip Demek - baryton
Zuzana Udičová - klavír

Zuzana Udičová a Andrea Astrabová
 
Lea Hudzíková
 
Andrea Astrabová je rodáčka z Bardejova bývajúca v Snine. V súčasnosti je študentkou Konzervatória Timonova v Košiciach u Petra Sklenku a Karola Petrócziho. Účinkovanie a úspechy: laureátka súťažnej prehliadky hry na husliach vo Svidníku (2009), zlaté pásmo na celoštátnej husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici (2010, 2012, 2014, 2015), zlaté pásmo na súťaži Schneiderova Trnava (2010), laureátka súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach (2011), finalistka Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala Talents for Europe (2012, 2013), 2. miesto v súťaži Husľové talenty - Festival Ivana Ballu (2013), sólové recitály na Kultúrnom lete Bélu Kélera (2013, 2014, 2015), hosť na Medzinárodnom hudobnom festivale PONTES 2013 s Virtuosi Quartet Praha (2013), sólistka orchestra konzervatória Timonova v Košiciach v Dome umenia v Košiciach (2014), sólistka Štátnej filharmónie Košice v programe "Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi" v Dome umenia v Košiciach (2015, 2016).

Lea Hudzíková sa narodila v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2013 študuje na Konzervatóriu Timonova v Košiciach operný spev u Michaely Várady. Pravidelne sa zúčastňuje speváckych súťaží ako sú Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábloch (2013, 3. miesto), Súťaž študentov konzervatórií SR (2015, 2.miesto) a Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (2015, 2.miesto). V roku 2016 v jej podaní odzneli v Slovenskom rozhlase piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Filip Demek pochádza z Prešova. Do roku 2015 študoval spev na Konzervatóriu Timonova v Košiciach v triede Mareka Gurbaľa. V roku 2013 a 2015 sa zúčastnil Súťaže študentov slovenských konzervatórií, kde sa umiestnil na 3. mieste. V súčasnosti pokračuje v štúdiu operného spevu na VŠMU v Bratislave. Má za sebou viaceré koncerty s orchstrom konzervatória v sále Štátnej filharmónie Košice a je externým zamestnancom Štátneho divadla v Košiciach. Spolupracoval so speváckym zborom sv. Cecílie pri chráme sv. Alžbety v Košiciach. V rámci operného štúdia na VŠMU stvárnil postavu pytliaka Haraštu v opere Příhody lišky Bystroušky Leoša Janáčka.

Zuzana Udičová sa narodila vo Vranove nad Topľou, kde navštevovala Základnú umeleckú školu. V štúdiu hry na klavír pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede Melánie Hermanovej a Ivety Čisárikovej, ktoré ukončila s titulom „Najlepší absolvent". Zároveň sa aktívne venovala komornej hre v klavírnom duu v triede Anny Ličkovej a v klavírnom triu v triede Milana Červenáka. Od roku 2008 študovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Paulechovej - Niederdorfer. Po ukončení štúdia jej bola udelená Cena dekana za umeleckú reprezentáciu školy. Premiérovo uviedla niekoľko diel mladých slovenských skladateľov a uskutočnila nahrávky pre rozhlas. V roku 2011 získala na celoslovenskej súťaži Musica Slovaca čestné uznanie a o rok neskôr na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora (Hanuš Domanský - Bagately). V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach.
  
Program:
 
Béla Kéler - Ungarische Lustspiel-Ouverture, Op.108
Béla Kéler - Schlummerlied, op.10
Béla Kéler - Illusion
Mikuláš Schneider-Trnavský - V našom dvore na javore
Béla Kéler - Vilma csárdás
Béla Kéler - Abendgebeth
Michal Vilec - Vysoké letné nebe
Béla Kéler - Des Kriegers Heimkehr, op.81
Miluláš Schneider-Trnavský - Keby som bol vtáčkom
Béla Kéler - Ich bleibe Dein
Michal Vilec - Romanca
Béla Kéler - Schau Dir gern ins liebe Auge
Béla Kéler - Wanderlied, op.23
Béla Kéler - Wiedersehen Polka, op.41 
 
Koncert v Zborove sa koná na záver Drevosochárskeho sympózia Zborov 2017  

 

 Utorok, 8. augusta 2017, 19:30 - Hotel Astória, Bardejovské kúpele

VALČÍKY BÉLU KÉLERA

ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO
Pavel Burdych - husle & Zuzana Berešová - klavír

 

Československé komorné duo založili na brnenskej Janáčkovej akadémii múzických umení v roku 2004 český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Obidvaja umelci sú pravidelnými hosťami hudobných festivalov v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku. Často koncertujú vo svetových metropolách - Rím, Paríž, Viedeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Belehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Každoročne pripravujú aktuálne projekty k jubileám významných skladateľov. V roku 2008 pripravili v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave k "Storočnici" Eugena Suchoňa 18 koncertov z jeho tvorby. Interpretovali ich na Slovensku, v Prahe na Slovenskom inštitúte a aj na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 2011 prezentovali v rámci jubilea 130 rokov Mikuláša Schneidra-Trnavského jeho tvorbu na turné po Južnej Kórei s vrcholným koncertom v Soule. Na českých pódiách pripomínali poslucháčom 170 rokov od narodenia Antonína Dvořáka. V roku 2012 sa venovali nedožitým 80. narodeninám Iľju Zeljenku. S týmto programom hosťovali aj na Slovenskom inštitúte v Budapešti. V tom istom roku vyšlo v edícii Českého rozhlasu debutové CD Československého komorného dua i so skladbami dvoch slovenských autorov Petra Machajdíka a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Tieto diela zaradila do svojho vysielania rozhlasová stanica Rádio Devín. V roku 2013 boli Berešová s Burdychom prizvaný Spoločnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského k realizácii hudobného projektu „Karol Elbert - neznámy známy." V roku 2014 sa pripojili k projektu Rok českej hudby, ktorý zakončili koncertom v Centre Bohuslava Martinů v Poličke. V roku 2015 koncertovali najčastejšie na nemeckých pódiách s programom k výročiu Roberta Schumanna. V roku 2016 nahrali s podporou Fondu na podporu umenia kompaktné disky s hudbou slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča a významného bardejovského rodáka Bélu Kélera. Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu. Viac na stránkach - www.komorniduo.com . 

Program:
  
 Béla Kéler - Deutsches Gemüthsleben, op. 88
Béla Kéler - Die letzten Glückstunden, op. 100
Jozef Grešák - Morceau I.
Béla Kéler - Unter Italiens blauem Himmel
Béla Kéler - Österreich-Ungarn Walzer, op. 91

Koncert sa koná pri príležitosti prezentácie nového CD
Béla Kéler: Valčíky pre husle a klavír

 

Štvrtok, 17. augusta 2017, 19:30 - Hotel Astória, Bardejovské Kúpele

KLAVÍRNE MINIATÚRY

Lucia Berešová & Adam Brutovský
 
 Lucia Berešová & Adam Brutovský
  
Lucia Berešová - rodáčka z obce Pavlovce nad Uhom sa hudbe venuje už od detstva. Klavírny odbor absolvovala na konzervatóriu v Košiciach v triede Anny Ličkovej. V štúdiu hry na klavír pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Ivana Gajana. Pravidelne sa zúčastňuje na interpretačných klavírnych kurzoch. Počas štúdii na konzervatóriu spolupracovala aj so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2012 vystúpila v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Forfest Czech Republic v Kroměříži, o rok neskôr sa stala semifinalistkou medzinárodnej súťaže Pianista 2013 v Prahe. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Akademii Muzycnej v Krakowe v klavírnej triede Ewy Bukojemskej. V roku 2013 uviedla obnovenú premiéru 3. klavírnej sonáty Karola Elberta v Slovenskom národnom múzeu a v repríze aj na Trnavskej hudobnej jari 2014.

Adam Brutovský sa hre na klavíri venuje od mala, najprv ako žiak ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade v triede Perly Dankovej, po maturitnej skúške na bilingválnej sekcii Gymnázia UDT v Poprade ako študent VŠMU v Bratislave v klavírnej triede Daniela Buranovského, kde absolvoval bakalárske a magisterské štúdium. Už ako žiak ZUŠ pravidelne účinkoval na rôznych hudobných podujatiach a festivaloch (Festival W. Pirchnera v Hall in Tirol) a stal sa laureátom viacerých súťaží (Mladý klavirista 2005, Festival I. Ballu 2007). Zúčastnil sa viackrát medzinárodných klavírnych kurzov v Prahe (2006) a vo Viedni (2004, 2005, 2006, 2007). V roku 2008 mu bol v rámci súťažného programu CEF udelený grant a titul Talent Novej Európy. Ako študent VŠMU vystúpil na festivale Hammerklavier (2011) a zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov v Bratislave (2010-2013) a Eisenstadte (2011). V roku 2014 odohral v Poprade v rámci Popradskej hudobnej jari klavírny recitál.
  
Program:
 
Béla Kéler - Werböczy Csárdás,op. 46
Béla Kéler - Sempre crescendo, galop, op. 119
Béla Kéler - Aelpler's Lust, Op.96
Béla Kéler - Gruss an mein Vaterland, Csárdás, op.56
Béla Kéler - Wiedersehen Polka, op.41
Béla Kéler - Conferenz Quadrille, op.28
Michal Vilec - Sonatina in G
Michal Vilec - Bagatela, op. 1
Béla Kéler - Sträusschen Csárdás, op.40
Béla Kéler - Mazzuchelli Marsch, op. 22
Béla Kéler - Mazur Przemyślski, op.97
Béla Kéler - Erinnerung an Bartfeld, op.31 
 
  

Streda, 6. septembra 2017, 19:00 - Evanjelický kostol, Bardejov

METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA
Dirigent: Farkas Pál

Sólisti: Marianna Pillárová, soprán
Peter Uličný, husle

 

Metropolitný orchester Bratislava sa sústreďuje najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov rodiny Straussovcov, cez klasické operety až po súčasné diela. Je jediným stálym telesom na Slovensku, ktoré sa venuje tomuto žánru. Významnú súčasť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Pod vedením umeleckého vedúceho Petra Uličného hrá v MOB 23 profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských hudobných telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla. Bratislavské novoročné koncerty MOB sú vysielané v rozhlase a v televízii.

Pál Farkas získal hudobné vzdelanie v maďarských mestách Vác, Nyíregyháza, Eger a Budapešť v odboroch hra na husle, spev a dirigovanie. 23 rokov pôsobí ako šéfdirigent Symfonického orchestra Vác a Budakeszi. Svetoznámym sa stal prostredníctvom televíznej operetnej show Inter-Operett a hudobnej show Zoltána Mágu. Sériu koncertov pod názvom Grosse Wiener Neujahrskonzert dirigoval v Nemecku, Dánsku, Izraely, Rusku, Gruzínsku, v Mexicu a Ecuádore. Venuje sa predovšetkým opere, operete, muzikálu, ako i filmovej hudbe.

Marianna Pillárová je rodáčkou z Bardejova. Študovala na konzervatóriach v Košiciach a Ostrave u Elišky Pappovej. VŠMU v Bratislave v triede Hany Štolfovej Bandovej absolvovala v úlohe Liu v Pucciniho Turandot, ktorú stvárnila na scéne opery Moravsko-sliezského národného divadla v Ostrave, kde pôsobí dodnes. Široko sa uplatnila ako Mozartovská speváčka (Vitelia - La Clemensa di Tito; Elvíra, Zerlina - Don Giovanni; Papagena - Čarovná flauta; Despina - Cosi fan tutte; sopránový part - Requiem). Je obsadzovaná veľa do českých opier (Barča - Hubička, Marienka - Predaná nevesta, Jitka - Dalibor, Karolína - Dve vdovy, Katuška - Čertova stena, Terinka - Jakobín, Lénius - Grécke pašie). Viacero príležitostí mala v najpopulárnejších talianskych operách (Elvíra - Talianka v Alžíri, Adina - Nápoj lásky, Violetta - La Traviata, Gilda - Rigoletto, Musetta - Bohéma, kontesa Oľga Sukarev - Fedora). Uplatnila sa aj v klasickej operete (Anina - Noc v Benátkach, Diana - Orfeus v podsvetí). Spolupracuje s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, so súborom Virtuosi di Praga sa predstavila aj v rodnom Bardejove. Koncertne vystúpila v Japonsku, USA, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Vyučuje operný spev na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave.  

Peter Uličný po absolvovaní štúdií na bratislavskom konzervatóriu pôsobil v rokoch 1986 až 1992 ako koncertný majster a dirigent komorného kúpeľného orchestra v nemeckom Bad Schwalbachu pri Wiesbadene. Od r. 1992 prevzal miesto umeleckého šéfa medzinárodného hudobného zoskupenia Les Duponds vo švajčiarskom Luzerne-Sarnene. Od r. 1996 bol koncertným majstrom rozhlasového ľudového orchestra (OĽUN) a od roku 1998 bol umeleckým vedúcim orchestra Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Pôsobí ako huslista - sólista na päťstrunné husle v rôznych štátoch Europy. Má za sebou úspešné turné aj v Číne, Indii, Mexiku a Kanade. Od roku 2005 je umeleckým vedúcim a sólistom prestížneho Metropolitného Orchestra Bratislava.  

Program:

Béla Kéler - Die Tempelweihe, op.95
Béla Kéler - Ach Liebste wen ich bey Dir bin, op.103
Béla Kéler - An der Temse Strand, op.104
Gejza Dusík - Snáď aj ku mne láska príde z operety Modrá ruža
Gejza Dusík - Dedinka v údolí
Béla Kéler - Ein Ton aus Deiner Kehle, op.9
Béla Kéler - Entre Calais et Douvres, op.105
Béla Kéler - Come palpita il mio cor, op. 61
Béla Kéler - Erinnerung an Bartfeld, op.31
Gejza Dusík - Pieseň o rodnej zemi z operety Hrnčiarský bál 

 

Koncerty slovom sprevádza Mária Čupová

Vstupné na koncerty v Bardejove a Zborove je dobrovoľné, v Bardejovských Kúpeloch 2 €

Projekt 8. Kultúrne leto Bélu Kélera finančně podporilo Mesto Bardejov a Fond na podporu umenia

Archív:

  7. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

6. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

5. KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

Spoločnosť Bélu Kélera na Facebooku: